Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü ile Sözleşme İmzalandı.

23 Haz, 2024

Kocaeli Başmüdürlüğü İdari Bina ve Lojmanları İçin Revize Güçlendirme Projeleri ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi için Sözleşme İmzalandı.

agm@agm.com.tr