Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü ile Sözleşme İmzalandı.

23 Haz, 2024

Hasarlı Durumda Olan TMO Çankırı Ek Tesisleri için Zemin ve Üstyapı Analizinin Yapılması, Sonuçlarına Göre Güçlendirme ve Tadilat Projelerinin Hazırlanması Hizmet Alımı İşi için Sözleşme İmzalandı.

agm@agm.com.tr