Tosyalı Sevgi Evleri Bütünleşik Laboratuvarı Binası

9

Yıl

2009
9

İşveren

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
9

İşin Tanımı

Mimari Proje Hizmetleri
9

Proje Yeri

Hatay – İskenderun
9

Proje Tipi

Eğitim Yapıları
9

Proje İnşaat Alanı

agm@agm.com.tr