Ilgaz Dağı Geçişi Geoteknik Heyelan Önleme Projesi

9

Yıl

2016
9

İşveren

Karayolları Genel Müdürlüğü
9

İşin Tanımı

Kastamonu-Ilgaz Yolu Muhtelif Kesimlerde (Km: 32+510 – 32+640) Geoteknik Proje Hazırlatılması İşi İçin Geoteknik Kesin Proje Çalışmaları
9

Proje Yeri

Kastamonu
9

Proje Tipi

Yol Kesin Proje Geoteknik Raporu
9

Proje İnşaat Alanı

agm@agm.com.tr