Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik ve Uyg. Araş. Merkezi

9

Yıl

2012
9

İşveren

Hitit Üniversitesi
9

İşin Tanımı

Mimari, Statik, Mekanik, Elektrik proje hizmetleri
9

Proje Yeri

Çorum
9

Proje Tipi

Sağlık ve Araştırma yapıları
9

Proje İnşaat Alanı

agm@agm.com.tr