AGM MÜHENDİSLİK

Yoğun rekabet ortamında mühendislik hizmetleri ile müşteri taleplerini karşılamayı, faliyetleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmeyi, müşteri memnuniyetini arttımak ve müşteri bağlılığını yaratmak için her koşulda en iyi hizmeti vermeyi hedeflemiştir.


  • Bu hedef ve ilkelere yönelik olarak;
  • Politika, fikir ve hedeflerimizin tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesini sağlamayı,
  • Bütün personelimizin aynı bilinçle çalışmasını temin etmeyi,
  • Plan ve projelerimizi önceden belirleyerek, çalışanlarımızı bu konuda bilgilendirmeyi,
  • Çalışanlarımızdan en iyi verimi sağlamak ve onlarla fikir alışverişi içinde bulunmak,
  • Faaliyetlerimizde tam koordinasyonu sağlamak,
  • Sürekli gelişme ve iyileştirmeyi şirket felsefesi olarak kabul etmeyi ve uygulamayı,

Yönetim biçimini benimseyen ve örnek gösterilen bir şirket olacaktır.

TEKNOLOJİ

Agm mühendislik teknolojide yakından takip ederek projelerinde en iyi şekilde kullanmaktadır.
Tüm mühendislik ve mimari projeler dünya çapında kullanılan yazılımlara paralel olarak bilgisayar ortamında yapılmaktadı